Ko je opravdao svoje učešće na Svetskom u Bergenu, a ko nije?